Ước mơ về Net Zero Carbon

Xây dựng một hệ thống điện lực mới dựa trên nguồn năng lượng mới

4569508/ MWh
Sản lượng phát điện tích lũy
2771028/ Tấn
Tiết kiệm năng lượng và giảm lượng phát thải khí CO2
4576781/ Tấn
Tiết kiệm than tiêu chuẩn
Sản Phẩm Thông Minh
Công ty SANY đã thực hiện sự tích hợp hệ thống của các loại tua-bin gió cũng như thiết kế và sản xuất các thành phần cốt lõi của tua-bin gió trên cơ sở tập hợp các nguồn lực nghiên cứu và phát triển hàng đầu thế giới cùng với sản phẩm thông minh, hệ thống sản xuất thông minh. Điều này đã tạo điều kiện cho công ty SANY không ngừng phát triển những sản phẩm cạnh tranh cho ngành công nghiệp và khách hàng.
Tua-bin gió thông minh
Dòng tua-bin gió 3.X MW-8.X MW

Giải pháp nhà máy điện gió thông minh

Các nhà máy điện gió thông minh của công ty SANY đã đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển công nghệ với bảo vệ môi trường trên cơ sở xem xét đầy đủ cả hiệu quả kinh tế lẫn hiệu quả sinh thái, góp phần xây dựng một thế giới xanh hơn thông qua hệ thống năng lượng thông minh.

Dịch Vụ Thông Minh

Công ty Năng lượng Tái tạo SANY chuyên các lĩnh vực như lập kế hoạch dự án, khảo sát, thiết kế nhà máy điện gió, tổng thầu EPC, vận chuyển, vận hành và bảo dưỡng, đầu tư và huy động vốn để quản lý tinh vi các nhà máy điện gió bằng công nghệ số và mô hình được đổi mới, từ đó đảm bảo sự vận hành thuận lợi và mức lợi nhuận cao của dự án.
Tính bền vững
Công ty Năng lượng Tái tạo SANY đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng gió và các loại năng lượng tái tạo khác, góp phần sản xuất dòng điện xanh và sạch, tích cực thiết lập một hệ thống điện lực mới chủ yếu dựa trên nguồn năng lượng mới và góp phần thực hiện các mục tiêu đỉnh phát thải và trung hòa carbon.